Menu
Close

KARANTÆNE TIL NIKOLAI GADE

KARANTÆNE TIL NIKOLAI GADE

Afgørelse fra Metal Ligaens Udvalg for Spillersikkerhed:

Metal Ligaens Udvalg for Spillersikkerhed har jf. spillereglernes regel 5 om ”Proper Authorities and Discipline” indledt Disciplinærsag mod Nikolai Gade, Rungsted Seier Capital, for en episode i Metal Liga kampen mellem Rungsted Seier Capital og SønderjyskE d. 5. oktober 2018.

-o0o-

Følgende fakta er lagt til grund for afgørelsen:

1. Spiller

Nikolai Gade

2. Hoveddommerens indberetning

Udvalget for Spillersikkerhed har optaget sagen jf. reglen om ”Supplerende Disciplinære Foranstaltninger” på baggrund af et videoklip fra SportLounge fremsendt fra udvalgets sekretær

3. Video

4. Partshøring

DIU benytter partshøring i relevante disciplinærsager.

Rungsted Seier Capital blev informeret om Disciplinærsagen via telefon og mail d. 5. oktober kl. 22.54.

Det kan konstateres, at DIUs Turneringsbestemmelser ikke tager højde for såkaldt back-to-back kampe og denne disciplinærsag er derfor indledt med accept fra Rungsted Seier Capital om at Turneringsbestemmelsernes bestemmelse omkring mindst 24 timers varsel på eventuelle disciplinærsager er fraveget.

Rungsted Seier Capital indsendte partsindlæg via email d. 5. oktober kl. 23.13

”Rungsted Seier Capital har følgende partsindlæg:

Jeg har ved henvendelse fra Kim Pedersen modtaget mail omkring en tackling udført af Nikolai Gade, i kampen den 5/10-2018.

I liga regi har vi en 24-timers regel, hvilket betyder at DOPS skal have taget en sag op, senest 24 timer inden start på næste kamp.

Dette giver et problem, idet den her omtalte tackling bliver udført med under 24 timer til næste kamp, og derfor ikke kan tages op jfr. ligaforeningens regler.

Jeg mener dog det er i alles interesse at denne type sager bliver belyst og behandlet af udvalget. Derfor frasiger Rungsted Seier Capital sig 24-timers reglen, og sagen kan derfor behandles af DOPS.

Nikolai forsøger at lave et ”open-ice” hit, og som vi alle ved er den slags tacklinger forbundet med stor risiko for modstanderen.

Jeg er af den overbevisning at ”initial contact” er skulder mod skulder, men efterfølgende vurderer jeg også at Nikolais skulder glider videre og rammer modstanderen i hovedet.

Hvor vidt denne sekundære kontakt mod hovedet er tilstrækkelig til at idømme matchstraf vil jeg lade DOPS bedømme.

Vi er glade for at modstanderen ikke blev skadet, og kunne fortsætte kampen efter at være blevet kontrolleret af lægen.

Thomas Friberg, direktør”

5. Regel anvendt ved idømmelse af straf

RULE 122 – CHARGING

DEFINITION: A player who, after skating towards an opponent, checks him with unnecessary force or who runs at or jumps into an opponent. This rule is superseded by all similar actions regarding hits to the head and neck except those related to fighting.

iv. A player who recklessly endangers an opponent as a result of charging will be assessed either a major and automatic game misconduct penalty or a match penalty

6. Deltagende udvalgsmedlemmer

Henrik Klinkvort, fmd
Kristian Lodberg
Claus Christensen
Jesper Damgaard

Som udvalgssekretær: Kim Pedersen, DIUs Administration.

6. Udvalgets afgørelse

Sagen er behandlet på et telefonmøde d. 6. oktober 2018

Sagen har været forelagt Metal Ligaens samarbejdsliga, EBEL, til udtalelse.

Afgørelsen er enstemmig.

Udvalget udtaler:

På baggrund af det udarbejdede videomateriale og det indsendte partsindlæg:

at:

• Der er enighed om, at Nikolai Gade tackler sin modspiller i et såkaldt ”open ice hit”
• Der er enighed om, at SønderjyskE spilleren var puckfører og dermed lovlig at tackle
• Efter gennemsyn af videoen er udvalget enige i, at det der i første omgang kunne ligne en tackling til hovedet af SønderjyskE spilleren hovedet ikke har hovedet men skulderen som det såkaldt ”primære kontaktpunkt”
• Nikolai Gades skøjter forlader ikke isen
• Nikolai Gade hæver i tacklingen sin venstre skulder

I forhold til tacklingens ”primære kontaktpunkt” kan udvalget konstatere, at regel 124 stk. v) foreskriver følgende:

v. If the primary force of a blow is initially to the body area and then contact slides up to the head or neck area, a penalty for checking to the head or neck will not be assessed.

Det udarbejdede videoklip godtgør, at tacklingens ”primære kontaktpunkt” er skulderen på SønderjyskE spilleren og derfor kan tacklingen ikke dømmes under regel 124 ”Checking to the head or neck” uagtet at tacklingen glider videre op i hovedregionen på SønderjyskE spilleren.

Det udarbejdede videoklip godtgør desuden, at Nikolai Gade i tacklingen hæver sin skulder i øjeblikket før han tager kontakt med SønderjyskE spilleren og dette kombineret med den hårdhed hvormed tacklingen sættes gør at Udvalget for Spillersikkerhed finder det bevist, at Nikolai Gade tackler sin modspiller ulovligt på en måde der overtræder spilleregel 122.

Der er udvalgets holdning, at den tackling som Nikolai Gade havde intentioner om at sætte på en puckførende modspiller, endte med, at blive et såkaldt ”good hit gone bad” pga. den elevation af skulderen der sker umiddelbart før tacklingen sættes ind.

Udvalget har derfor besluttet, at forseelsen skal behandles efter kategori 1 ”Uforsigtig”

Kategori 1 – ”Uforsigtig”

Utilstrækkelig opmærksomhed på, at undgå skade eller lignende hos sin modspiller. Resultat af en handling som – utilsigtet – har en konsekvens for modspilleren som den fejlende spiller burde have indset, var uundgåelig.

Straframme er 1-2 spilledages karantæne

I strafudmålingen har udvalget især kigget på den fart som tacklingen blev ført igennem med og den elevation af skulderen som skete lige inden tacklingen blev gennemført. Endvidere har udvalget skelet til tidligere afgørelse DOPS nr. 52-2017/18.

På baggrund af dette idømmes Nikolai Gade karantæne i en (1) spilledag.

7. Kampe hvor spilleren er spærret

06.10.18 Rungsted Seier Capital vs. Herlev Eagles

8. Yderligere bemærkninger fra udvalget

Udvalget vil – i samarbejde med LigaForeningen – adressere det faktum, at DIUs Turneringsbestemmelser ikke dækker for situationer i Metal Ligaen hvor der spilles såkaldt back-to-back.

P.v.a.

Udvalget for Spillersikkerhed

Henrik Klinkvort, fmd.